2012. február 7.

A kolostor kincsei I.

A nagyvilág általában kiváncsian gondol a kolostorok mélyén rejtőző kincsekre:  Milyen kincsek lehetnek a kolostor titkos kamráiban elrejtve a világ szeme elől?  Ez megnyílvánult a történelem folyamán többször, különösen a háborúk alkalmával, amikor elmenekültek a szerzetesek, ellenőrizetlenül hagyva a kolostor épületét. Mindig feltörték a kripták celláit a potya-kincskeresők.
1970-ben a kegytemplom kriptájában még láthatóak voltak ilyen feltört kriptasírok, szétzúzva a koporsók. Ez volt a II. világháború hagyatéka. 1849-ben az osztrák hadsereg tisztjei azzal gyötörték a kolostor elöljáróit, hogy vegyék elő a kripta rejtekhelyeiről a kolostor kincseit és a bivalybőrbe varrott pénzt. Honnan vették ezt az információt? – kérdezték az elöljárók. A falú népe elbeszéléséből. - Ebből világos az emberek képzelődése az elrejtett kincsekről.

           Ebben a dolgozatban kívánom ismertetni kolostorunk jelenlegi kincseit. Már előre kijelentem, hogy semmi féle kincs nincsen elrejtve a kolostorban. Ami van: a könyvtár a maga teljességében, egyházi ruhák, kelyhek, különféle régi tárgyak. Egyházi és kulturális értékek.
           I. Ilyen értékek a P. Damokos Kázmértól ránk maradt tárgyak, mint pl. a kazulái, amelyekből egyik egy magyaros hímzésű arany-ezüst brokát. Egy másikat Rómában a pápától kapott ajándékba. Selyemszövésű, értékes kézimunka. Rajta a címer. A harmadik kazulát török kaftánból készítettek, amelyet Damokos Kázmér atya kapott ajándékba, most már ismeretlen módon. -  Megemlítem a püspöksüvegeket:. 2 drb. maradt ránk. Beszélnek arról is, hogy volt fából készített, szétszedhető pásztorbotja is. Sajnos, elkallódott, vagy ismeretlen helyen rejtőzik. Ránk maradt egy bérmáláskor használt, krizmatartó szelence. Ezt a szelencét a római Hitterjesztési Kongregáció ajándékozta neki püspökké szentelése alkalmával. Megjegyzem, hogy az immár k.b. 350 éves edényből fínom krizmaillat árad ma is, jóllehet csak náddugóval van bedugva. Itt látható még Kázmér atya püspöki mellkeresztje, amelynek pacifikálé szerű talpat készítettek. (Forrás: P. Boros Fortunát: Csíksomlyó a kegyhely.)