2011. február 21.

Mit jelent: búcsújáró hely?

A csíksomlyói kegyhely legfőbb jellemzője, a boldogságos Szűz Mária tisztelete. Már a XV. században jelzés van arról, hogy „Sok nép jár Csíksomlyóra, Máriát tisztelni.” (IV. Jenő pápa levele.) 1567-től, a pünkösdi búcsú kezdetétől még hangsúlyozottabban megnyilvánul a búcsújáró népek tömeges áramlása Csíksomlyóra, a Szűzanya tiszteletére. Napjainkban már nemcsak a búcsúrajárás a jellemző, hanem szakadatlanul árad télen-nyáron a Máriát tisztelő népek sokasága. Mi indítja, mi vonzza,  a hívő embereket a Szűzanya látogatására? Mária istenanyai mivolta és Istennél való közbenjárásának ténye. A valóság azt jelzi, hogy századokon át napjainkig számtalan imameghallgatás történt és történik a boldogságos Szűz Mária        közbenjárására. Időközben csodák is történnek a segítségért folyamodó hívek körében. Természetesen ezek az események nagy hatással vannak a hívő emberekre.
Ismertetés képpen egy utalást csatolok ide, amelyen el lehet olvasni a csodák rövid foglalatát:
Csodák a kegyhelyen

Kegyhely

A csíksomlyói kegyhely látogatói sok esetben arról érdeklődnek: Mi kell ahhoz, hogy egy helyet, templomot, egy szentnek képét, vagy szobrát kegyhelynek, kegytemplomnak, kegyképnek, vagy kegyszobornak nevezzenek a hívő emberek?
Feljegyzések alapján mondhatjuk: Amikor egy helyen, egy templomban, egy szentnek képe, vagy szobra előtt, a jelzett szentnek közbenjárására, először történik csoda, attól fogva nevezik e helyet kegyhelynek, kegytemplomnak, kegyképnek, kegyszobornak. (Kovács Kalliszt: A sümegi ferences kegytemplom. 4,17, oldal. – Berecz Sándor: Kegyhelyeink története. Búcsúszentlászló, 15. o.; Mátraverebély Szentkút, 70. o.)

Részletes leírás a csíksomlyói kegyhelyről:  Csíksomlyó honlapja

Bemutatkozás

P. Márk József ferences szerzetespap vagyok. A csíksomlyói ferences kolostorban lakom immár 42 éve. Az idők folyamán sok tapasztalatra és sok szép élményre tettem szert a kegyhelyen. Ezeket kívántam közzé tenni az olvasók számára. Ha valaki érdeklődik irományaim tartalma iránt, elértem célomat. Isten áldását kívánom mindazokra, akik felkerestek és olvasgatták cikkeimet.